• หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

  • เทิดทูนสถาบัน

  • มุ่งมั่นพัฒนา

  • ประชารัฐมั่นคง

  • โทรศัพท์ ๐๔๒๑๔ ๐๐๑๔

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 21 พ.ย.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดกำลังพลหน่วยฯ เข้าสำรวจพื้นที่บ้านพักอาศัยของเด็กหญิงฐิตาภรณ์ เทียมภัก ที่ได้รับความเสียหายจากไฟไหม้ เมื่อวันที่ 9 พ.ย.61 และดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ เพื่อบูรณาการร่วมกันให้การช่วยเหลือต่อไป ณ บ้านเลขที่ 3 หมู่ 6 ต.โคกสะอาด  อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี