Warning: file_put_contents(/var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/modules.js): failed to open stream: Permission denied in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Page.php on line 18  ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ. พร้อมกำลังพลของหน่วย เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดอุดรธานี
  • หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

  • ความสุขของประชาชน คือความสุขของเรา

  • เทิดทูนสถาบัน มุ่งมั่นพัฒนา ประชารัฐมั่นคง

  • Mobile Development Unit 21

  • http://mdu21.rtarf.mi.th

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ. พร้อมกำลังพลของหน่วย เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดอุดรธานี โดยประกอบพิธีถวายราชสักการะ ถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และร่วมปั่นจักรยานรวมระยะทาง 28 กิโลเมตร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 20,000 คน โดยมีนายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานจัดกิจกรรม ณ ลานพิธีการ บก.กองบิน 23 อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี