• หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

  • เทิดทูนสถาบัน

  • มุ่งมั่นพัฒนา

  • ประชารัฐมั่นคง

  • โทรศัพท์ ๐๔๒๑๔ ๐๐๑๔

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ส่วนราชการ “ศรีธาตุเกมส์” ประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-21 ธ.ค.61 เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทุกภาคส่วนและเสริมสร้างความรักความสามัคคีของบุคคลากรในหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรม อีกทั้งสร้างร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ นำไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ณ สนามกีฬาโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี