Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95

เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ.เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมตามโครงการ "เยาวชนอาสาต้านภัยยาเสพติด" รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 ให้แก่เยาวชนในพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 55 คน ซึ่งจัดให้มีการดำเนินการฝึกระหว่างวันที่ 18-21 ธ.ค.61 เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจและทราบถึงกระบวนการยุติธรรม ในการดำเนินการกับผู้กระทำความผิด กฎหมายยาเสพติดต่างๆ และเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพของประเทศต่อไป ณ โรงเรียนบ้านบัว ต.ชุมช้าง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย