• หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

  • เทิดทูนสถาบัน

  • มุ่งมั่นพัฒนา

  • ประชารัฐมั่นคง

  • โทรศัพท์ ๐๔๒๑๔ ๐๐๑๔

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

วันเสาร์ที่ 12 ม.ค.62 เวลา 0800 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่อำเภอศรีธาตุ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการตอบคำถามชิงรางวัล เล่นเกมส์เพื่อแจกของรางวัลให้แก่เด็ก จัดซุ้มถ่ายรูป และสนับสนุนขนมพร้อมทั้งของรางวัลให้แก่สำนักงานเทศบาลตำบลศรีธาตุ เพื่อสร้างความสุขให้แก่เด็กและเยาวชน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ ลานโอท็อป เทศบาลตำบลศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี