Warning: file_put_contents(/var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/modules.js): failed to open stream: Permission denied in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Page.php on line 18  นพค.21 สนภ.2 นทพ. ออกสื่อประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5
  • หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

  • ความสุขของประชาชน คือความสุขของเรา

  • เทิดทูนสถาบัน มุ่งมั่นพัฒนา ประชารัฐมั่นคง

  • Mobile Development Unit 21

  • http://mdu21.rtarf.mi.th

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

วันที่ 15 ธ.ค.62 เวลา 2400 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. ออกสื่อประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ช่วงรายการข่าวเด่นภาคดึกโดยมีเนื้อข่าวดังนี้ เมื่อวันที่ 15 ม.ค.62 เวลา 1000 บก.ทท.(นทพ.) โดย พลตรีกิตติพงศ์ กาญจนาคม ผอ.สนภ.2 นทพ. เป็นประธานมอบบ้านให้แก่เด็กหญิงฐิตาภรณ์ เทียมภัก ที่ได้รับความเสียหายจากอัคคีภัย เมื่อวันที่ 9 พ.ย.61 ตามโครงการเด็กเรียนดี ความประพฤติดี แต่ขาดแคลน ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี โดยมี พ.อ.จตุรภัทร วงศ์ศรีเผือก ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ. หัวหน้าส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ ณ บ้านเลขที่ 3 หมู่ที่ 6 ต.โคกสะอาด อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี