• หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

  • เทิดทูนสถาบัน

  • มุ่งมั่นพัฒนา

  • ประชารัฐมั่นคง

  • โทรศัพท์ ๐๔๒๑๔ ๐๐๑๔

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 11 ม.ค.62 เวลา 1000 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. ดำเนินการจัดกิจกรรมมอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 แก่บุตร-ธิดา ข้าราชการและพนักงานราชการหน่วยฯ ที่มีอายุไม่เกิน 13 ปี จำนวน 76 คน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ให้กับบุตร-ธิดา ของกำลังพลหน่วยฯ ณ บก.นพค.21 สนภ.2 นทพ. บ้านโคกหนองแวง  ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี