• หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

  • เทิดทูนสถาบัน

  • มุ่งมั่นพัฒนา

  • ประชารัฐมั่นคง

  • โทรศัพท์ ๐๔๒๑๔ ๐๐๑๔

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 24 ม.ค.62 เวลา 1400 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. ให้การต้อนรับ พ.อ.อาจอง บัวชุม ผอ.กขว.นทพ.และคณะ ในโอกาสเดินทางมารับฟังบรรยายสรุปผลการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานด้านการข่าวและการต่อต้านข่าวกรองในพื้นที่ปฏิบัติงานของ นพค.21 สนภ.2 นทพ. รวมทั้งให้ข้อแนะนำเพิ่มเติมเรื่องกระบวนการขับเคลื่อนในการปฏิบัติงานด้านการข่าวของหน่วยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุม บก.นพค.21 สนภ.2 นทพ. หมู่ที่ 5 บ้านโคกหนองแวง ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี