Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95

เมื่อวันที่ 7 ก.พ.62 เวลา 0800 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ ได้จัดผู้แทนฯ ร่วมงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีภูไท "สืบฮอยต๋า วาฮอยปู่ ฮีตปู่มิเฮออย่า ฮีตย่ามิเฮอเส" ประจำปี 2562 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง ซึ่งได้จัดเป็นประเพณีขึ้นทุกปี โดยกิจกรรมภายในงานมีการทำบุญตักบาตรถนนสายวัฒนธรรม พิธีไหว้สาอัญญาหลวง และการแสดงฟ้อนรำภูไท โดยมี นายสมเกียรติ สุขธนะ รองนายก อบจ.อุดรธานี เป็นประธาน ณ อบต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี