Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95

เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 62 เวลา 0830 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ. ให้การต้อนรับ พล.ท.วันชัย ชัยประภา ที่ปรึกษา สจร.ทหาร/หน.ชุดตรวจ คณะ สจร.ทหาร ที่เดินทางมาตรวจติดตามประเมินผลในห้วง วันที่ 8-11 ก.พ.62 ในด้านต่างๆ ทั้งเรื่องการแต่งกาย การกวดขันวินัยกำลังพล เรื่องเอกสารในการรับตรวจของแต่ละสายงาน สังเกตการณ์ซ้อมแผนเผชิญเหตุของหน่วย พร้อมชมการฝึกซ้อมของชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว นพค.21 สนภ.2 นทพ.ในการระงับเหตุอัคคีภัย บริเวณอาคารสถานที่และเขตสุขาภิบาลในพื้นที่ นพค.21.สนภ.2 นทพ บ้านโคกหนองแวง ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี