Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95

เมื่อวันที่ 15 มี.ค.62 เวลา 0930 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดผู้แทนฯ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการอำเภอศรีธาตุ เข้าร่วมประชุมโดยมีวาระกองทุนการออมแห่งชาติ(กอช.) การเตรียมความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ การจัดศูนย์จิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ และการเตรียมงานจังหวัดเคลื่อนที่ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอศรีธาตุ จ.อุดรธานี โดยมี นายปิยะพงษ์ บุญส่ง  นายอำเภอศรีธาตุ เป็นประธาน