Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95

วันที่ 25 มี.ค.62 เวลา 1900 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ. เป็นประธานดำเนินการประชาคมผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลเป้าหมายในการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อรวบรวมข้อมูลและเตรียมจัดทำแผนงานพัฒนาให้มีความเหมาะสมและตรงตามความต้องการของประชาชน ณ  ห้องประชุมสภา อบต.พระบาทนาสิงห์  ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย มีผู้เข้าร่วมประชาคมจำนวน 42 คน เป็นผู้นำหมู่บ้านจำนวน 17 หมู่บ้าน