Warning: file_put_contents(/var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/modules.js): failed to open stream: Permission denied in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Page.php on line 18  นพค.21 สนภ.2 นทพ. ออกสื่อประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
  • หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

  • ความสุขของประชาชน คือความสุขของเรา

  • เทิดทูนสถาบัน มุ่งมั่นพัฒนา ประชารัฐมั่นคง

  • Mobile Development Unit 21

  • http://mdu21.rtarf.mi.th

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

วันที่ 12 เม.ย.62 เวลา 1400 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. ออกสื่อประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ในรายการ "5 ทันข่าว 14 นาฬิกา"
โดยมีเนื้อข่าวดังนี้ ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ.พร้อมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอศรีธาตุ ให้การต้อนรับ พันเอกชัยวัฒน์ พูลธนสิทธิ์ รอง ผอ.สนภ.2 นทพ. ในโอกาสที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน นพค.21สนภ.2 นทพ. และให้โอวาทในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมมอบขนม อาหารว่างและน้ำดื่มให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน จากนั้นร่วมให้บริการประชาชนโดยการมอบผ้าเย็น เครื่องดื่ม ผลไม้ ลูกอม ให้กับประชาชนผู้สัญจรไป-มา ณ จุดบริการประชาชน หน้าโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ทางหลวงหมายเลข 2023 ถนนสายศรีธาตุ - วังสามหมอ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 โดยปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2562 พร้อมทั้งได้สนับสนุนยุทโธปกรณ์ ได้แก่ รถยนต์บรรทุกสัมภาระพร้อมเครน จำนวน 1 คัน และรถยนต์บรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน เพื่อปฏิบัติงานประจำจุดบริการประชาชน ฯ