Warning: file_put_contents(/var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/modules.js): failed to open stream: Permission denied in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Page.php on line 18  ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ.พร้อมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอศรีธาตุ ให้การต้อนรับ พันเอกชัยวัฒน์ พูลธนสิทธิ์ รอง ผอ.สนภ.2 นทพ.
  • หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

  • ความสุขของประชาชน คือความสุขของเรา

  • เทิดทูนสถาบัน มุ่งมั่นพัฒนา ประชารัฐมั่นคง

  • Mobile Development Unit 21

  • http://mdu21.rtarf.mi.th

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

วันที่ 12 เม.ย.62 เวลา 0900 บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ.พร้อมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอศรีธาตุ ให้การต้อนรับ พันเอกชัยวัฒน์  พูลธนสิทธิ์ รอง ผอ.สนภ.2 นทพ. ในโอกาสที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน นพค.21สนภ.2 นทพ. และให้โอวาทในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมมอบขนม อาหารว่างและน้ำดื่มให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน จากนั้นร่วมให้บริการประชาชนโดยการมอบผ้าเย็น เครื่องดื่ม ผลไม้  ลูกอม ให้กับประชาชนผู้สัญจรไป-มา ณ จุดบริการประชาชน หน้าโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม  ทางหลวงหมายเลข 2023 ถนนสายศรีธาตุ - วังสามหมอ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี   เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562  โดยปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างวันที่  11 - 17 เมษายน  2562  พร้อมทั้งได้สนับสนุนยุทโธปกรณ์  ได้แก่ รถยนต์บรรทุกสัมภาระพร้อมเครน  จำนวน 1 คัน  และรถยนต์บรรทุกน้ำ  จำนวน 1 คัน  เพื่อปฏิบัติงานประจำจุดบริการประชาชน ฯ