Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95

 เมื่อวันที่ 18 เม.ย.62 เวลา 0800 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. ร่วมกับส่วนราชการในอำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี  เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และให้บริการประชาชน) โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว) โดยจัดนิทรรศการของหน่วยฯ เรื่องโครงการเกษตรผสมผสานตามแนวทางพระราชทานเศรษฐกิจพอเพียง การปูสระเก็บน้ำด้วยน้ำยางพารา ,การให้บริการตัดผมชายฟรี ,การสาธิตทำเตาเผาถ่านเศรษฐกิจ แก่ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ โดยมี นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธาน ณ วัดราษฎร์สามัคคีธรรม หมู่ที่ 5,8  ต.บ้านโปร่ง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี