• หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

  • เทิดทูนสถาบัน

  • มุ่งมั่นพัฒนา

  • ประชารัฐมั่นคง

  • โทรศัพท์ ๐๔๒๑๔ ๐๐๑๔

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 18 เม.ย.62 เวลา 0900 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ. ได้ทำการเข้าตรวจพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562 จากคณะชุดตรวจ รอง เสธ.นทพ. ประกอบด้วยโครงการก่อสร้างเส้นทางคมนาคม โครงการจัดหาน้ำกินน้ำใช้ โครงการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน โครงการเกษตรผสมผสานและการปฎิบัติงานด้านการข่าว ณ ตำบลชุมช้าง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย