Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95

เมื่อวันที่  22 เม.ย.62 เวลา 0900 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. ให้การสนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ รยบ.น้ำ ขนาด 6,000 ลิตร สนับสนุนน้ำอุปโภค  จำนวน 1 เที่ยว แก่วัดเวฬุวันบรรพต (ภูห้วย) หมู่ที่ 13 ต.หัวนาคำ และ รยบ.น้ำขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 2 เที่ยว รวม 12,000 ลิตร แก่ราษฎร ต.หนองนกเขียน อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี เติมใส่ถังบรรจุน้ำให้เพียงพอ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรที่กำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำใช้จากภัยแล้ง ที่ส่งผลให้ปริมาณแหล่งน้ำผิวดินลดระดับลง