• หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

  • เทิดทูนสถาบัน

  • มุ่งมั่นพัฒนา

  • ประชารัฐมั่นคง

  • โทรศัพท์ ๐๔๒๑๔ ๐๐๑๔

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 13 พ.ค.62 เวลา 1330 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. ร่วมพิธีมอบบ้านในโครงการซ่อม สร้างบ้านเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ยากจน ผู้ด้อยโอกาส ผู้ที่ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัย ให้มีสภาพมั่นคง แข็งแรง เหมาะเป็นที่พักอาศัย เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองจังหวัดอุดรธานี 125 ปี ตามนโยบาย 125 ปี 125 หลัง (บ้านอุ่นไอรัก) ณ บ้านเลขที่ 72 หมู่ที่ 5 บ้านป่าไร่ และบ้านเลขที่ 65/1 หมู่ที่ 6 บ้านราษฎร์พัฒนา ต.หนองนกเขียน อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธาน