• หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

  • เทิดทูนสถาบัน

  • มุ่งมั่นพัฒนา

  • ประชารัฐมั่นคง

  • โทรศัพท์ ๐๔๒๑๔ ๐๐๑๔

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 25 พ.ค.62 เวลา 0900  บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. ร่วมเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่ตลอดไป  ตลอดจนสร้างความสามัคคี ความภาคภูมิใจแก่ประชาชนในท้องถิ่นอำเภอศรีธาตุ ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอศรีธาตุ จ.อุดรธานี