• หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

  • เทิดทูนสถาบัน

  • มุ่งมั่นพัฒนา

  • ประชารัฐมั่นคง

  • โทรศัพท์ ๐๔๒๑๔ ๐๐๑๔

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
เมื่อวันที่ 24 พ.ค.62 เวลา 0730 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. นำกำลังพลร่วมกับส่วนราชการและจิตอาสาในพื้นที่อำเภอศรีธาตุ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ในโครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง หนองน้ำ เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน ณ แหล่งน้ำสาธารณะบึงคำศรี (ตอนบน) หมู่ที่ 10 ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี โดยมี ปิยะพงษ์ บุญส่ง นายอำเภอศรีธาตุ เป็นประธาน