• หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

  • เทิดทูนสถาบัน

  • มุ่งมั่นพัฒนา

  • ประชารัฐมั่นคง

  • โทรศัพท์ ๐๔๒๑๔ ๐๐๑๔

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.62  เวลา 0630 บก.ทท.(นทพ.)โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ.ได้ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพร่างกายกำลังพล ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 3 เพื่อปฏิบัติตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา ในการเตรียมความพร้อมของร่างกายกำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่ ณ หน้า บก.นพค.21 สนภ.2 นทพ. บ้านโคกหนองแวง ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี