• หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

  • เทิดทูนสถาบัน

  • มุ่งมั่นพัฒนา

  • ประชารัฐมั่นคง

  • โทรศัพท์ ๐๔๒๑๔ ๐๐๑๔

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.62 เวลา 0820 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ. ดำเนินการมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติดภายในหน่วยฯ โดยการตรวจปัสสาวะกำลังพลเพื่อหาสารเสพติด เป็นการปฏิบัติตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติดภายในหน่วยฯ อย่างเคร่งครัด ณ หน้า บก.นพค.21 สนภ.2 นทพ. บ้านโคกหนองแวง ต.นายูง อ.ศรีธาต จ.อุดรธานี