Warning: file_put_contents(/var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/modules.js): failed to open stream: Permission denied in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Page.php on line 18  นพค.21 สนภ.2 นทพ. นำกำลังพลพร้อมอุปกรณ์ในการพัฒนา ร่วมกับส่วนราชการและจิตอาสาในพื้นที่อำเภอสร้างคอม ร่วมกิจกรรม " จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง "
  • หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

  • ความสุขของประชาชน คือความสุขของเรา

  • เทิดทูนสถาบัน มุ่งมั่นพัฒนา ประชารัฐมั่นคง

  • Mobile Development Unit 21

  • http://mdu21.rtarf.mi.th

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562
วันที่ 20 ก.ค.62 เวลา 0800 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. นำกำลังพลพร้อมอุปกรณ์ในการพัฒนา ร่วมกับส่วนราชการและจิตอาสาในพื้นที่อำเภอสร้างคอม ร่วมกิจกรรม " จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง " ด้วยการกำจัดวัชพืชและจอกหูหนูยักษ เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ณ อ่างน้ำพาน บริเวณท่าแพบ้านแมด ต.เชียงดา อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธาน