Warning: file_put_contents(/var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/modules.js): failed to open stream: Permission denied in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Page.php on line 18  นพค.21 สนภ.2 นทพ. เป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมศพ จ.ส.อ.กิตติพงษ์ กาพรหมวงศ์ ซึ่งเป็นกำลังพลของหน่วย
  • หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

  • ความสุขของประชาชน คือความสุขของเรา

  • เทิดทูนสถาบัน มุ่งมั่นพัฒนา ประชารัฐมั่นคง

  • Mobile Development Unit 21

  • http://mdu21.rtarf.mi.th

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 13 ส.ค 62 เวลา 1830 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. เป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมศพ จ.ส.อ.กิตติพงษ์  กาพรหมวงศ์ ซึ่งเป็นกำลังพลของหน่วย พร้อมได้มอบเงินสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือให้แก่ครอบครัว ณ บ้านเลขที่ 11 หมู่ 5 บ้านหนองกุงใหญ่ ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น