Warning: file_put_contents(/var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/modules.js): failed to open stream: Permission denied in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Page.php on line 18  นพค.21 สนภ.2 นทพ./ศบภ.นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดกำลังชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว และชุดเตรียมพร้อมรวม 20 นาย พร้อมยุทโธปกรณ์ จำนวน 10 คัน
  • หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

  • ความสุขของประชาชน คือความสุขของเรา

  • เทิดทูนสถาบัน มุ่งมั่นพัฒนา ประชารัฐมั่นคง

  • Mobile Development Unit 21

  • http://mdu21.rtarf.mi.th

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

วันที่ 31 ส.ค.62 เวลา 0930 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ./ศบภ.นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดกำลังชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว และชุดเตรียมพร้อมรวม 20 นาย พร้อมยุทโธปกรณ์ จำนวน 10 คัน ประกอบด้วย รยบ.ขนาดกลางจำนวน 3 คัน รยบ.ขนาดใหญ่ติดตั้งปั้นจั่น จำนวน 1คัน รยบ.เทท้าย จำนวน 5 คัน เรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์ติดท้าย จำนวน 2 ลำ เข้าดำเนินการช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยที่ติดภายในบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วม ซึ่งเกิดจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน “โพดุล” ทำให้ระดับน้ำสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้รอบบริเวณพื้นที่ อ.บ้านไผ่ เกิดน้ำท่วมสูง ในการนี้ นพค.21 สนภ.2 นทพ.ได้เข้าพบนายรุจน์ รังษี นายอำเภอบ้านไผ่ ทำหน้าที่ผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ อำเภอบ้านไผ่ พร้อมมอบน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน 500 ขวด  ซึ่ง ศบภ.นพค.21 สนภ.2 นทพ. เร่งดำเนินการเคลื่อนย้ายประชาชนและสิ่งของเป็นการเร่งด่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเมื่อได้รับการร้องขอ ตามคติพจน์ของ ผบ.นทพ. ที่ว่า “ทุกข์ของประชาชน คือทุกข์ของเรา” ณ  อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น