Warning: file_put_contents(/var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/modules.js): failed to open stream: Permission denied in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Page.php on line 18  นพค.21 สนภ.2 นทพ./ศบภ.นพค.21 สนภ.2 นทพ. ดำเนินการเร่งให้การช่วยเหลือเคลื่อนย้ายประชาชนที่ติดภายในบ้านที่น้ำท่วม มาสู่พื้นที่ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ในพื้นที่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
  • หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

  • ความสุขของประชาชน คือความสุขของเรา

  • เทิดทูนสถาบัน มุ่งมั่นพัฒนา ประชารัฐมั่นคง

  • Mobile Development Unit 21

  • http://mdu21.rtarf.mi.th

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

วันที่ 1 ก.ย.62 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ./ศบภ.นพค.21 สนภ.2 นทพ. ดำเนินการเร่งให้การช่วยเหลือเคลื่อนย้ายประชาชนที่ติดภายในบ้านที่น้ำท่วม มาสู่พื้นที่ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง และช่วยจ่ายแจกเครื่องอุปโภค บริโภคแก่ผู้ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ในพื้นที่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ซึ่งเกิดน้ำท่วมฉับพลัน จากฝนตกหนักจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน “โพดุล” ที่ผ่านมา ขณะนี้ระดับน้ำที่ท่วมขังได้ลดระดับลงเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว และเวลา 1400 ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ ที่ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยอำเภอบ้านไผ่ คณะทำงานกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่ จิตอาสา ตลอดจนตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัยและมอบถุงยังชีพจำนวน 2,000 คน  ณ หอประชุมอำเภอบ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น