Warning: file_put_contents(/var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/modules.js): failed to open stream: Permission denied in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Page.php on line 18  เมื่อวันที่ 3 ก.ย.62 นพค.21 สนภ.2 นทพ./ศบภ.นพค.21 สนภ.2 นทพ.จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว และชุดเตรียมพร้อมจำนวน 20 นาย พร้อมยุทโธปกรณ์ จำนวน 9 คัน , 2 ลำ เข้าดำเนินการช่วยเหลือเคลื่อนย้ายราษฎรและสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น ที่ติดภายในบ้านที่ประสบภัยน้ำ
  • หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

  • ความสุขของประชาชน คือความสุขของเรา

  • เทิดทูนสถาบัน มุ่งมั่นพัฒนา ประชารัฐมั่นคง

  • Mobile Development Unit 21

  • http://mdu21.rtarf.mi.th

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

สรุปการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยเนื่องจาก พายุระดับ 3 (โซนร้อน) คาจิกิ บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน รร.การศึกษาคนตาบอดขอนแก่น และหมู่บ้านโดยรอบ ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
1.วันที่ 3 ก.ย.62- จบภารกิจ
2.ภารกิจ นพค.21 สนภ.2 นทพ.เข้าให้การช่วยเหลือในพื้นที่ รร.การศึกษาคนตาบอดขอนแก่น และหมู่บ้านโดยรอบ ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
3.การจัด
3.1 กำลังพล ชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วและชุดเตรียมพร้อม รวม 20 นาย
3.2 ยุทโธปกรณ์ จำนวน 9 คัน และ 2 ลำดังนี้
- รยบ.ขนาดเล็ก จำนวน 1 คัน
- รยบ.ขนาดกลาง จำนวน 2 คัน
- รยบ.ขนาดใหญ่ ติดตั้งปั้นจั่น จำนวน 1คัน
- รยบ.เทท้าย จำนวน 5 คัน
- เรือท้องแบน จำนวน 2 ลำ พร้อมติดเครื่องยนต์
4.การดำเนินการ
4.1 เมื่อวันที่ 3 ก.ย.62 นพค.21 สนภ.2 นทพ./ศบภ.นพค.21 สนภ.2 นทพ.จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว และชุดเตรียมพร้อมจำนวน 20 นาย พร้อมยุทโธปกรณ์ จำนวน 9 คัน , 2 ลำ เข้าดำเนินการช่วยเหลือเคลื่อนย้ายราษฎรและสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น ที่ติดภายในบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วม ซึ่งเกิดจากอิทธิพลของพายุระดับ 3 (โซนร้อน) คาจิกิ บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน มายังบริเวณที่ปลอดภัย ร่วมลำเลียงและแจกจ่ายเครื่องอุปโภค บริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ในเวลา 1000 ร่วมให้การต้อนรับ นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น พร้อมคณะในโอกาสลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานและราษฎรผู้ประสบภัยพร้อมกับมอบถุงยังชีพ จำนวน 20,000 ถุง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ณ ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
5.ผลการดำเนินการ
5.1 เชิงปริมาณ
5.1.1 หน่วยเข้าดำเนินการในพื้นที่ ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น รวมพื้นที่ประสบภัย 10,994 ไร่ จำนวน 12 หมู่บ้าน (หมู่ที่ 5, 6, 7, 10,11,12,14,16,19, 20, 22 และ 23) มีประชากร 13,016 ครัวเรือน จำนวน 20,948 คน
5.1.2 รร.การศึกษาคนตาบอดขอนแก่นซึ่งตั้งอยู่ในเขต ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น ทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมดจำนวน 94 คน
5.1.3 ช่วยจ่ายแจกอาหารกล่องแก่ผู้ประสบภัย จำนวน 25,000 กล่อง
5.1.4 ช่วยจ่ายแจกน้ำดื่มบรรจุขวดแก่ผู้ประสบภัย จำนวน 18,000 ขวด
5.1.5 ช่วยแจกถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัย จำนวน 20,000 ถุง
5.2 เชิงคุณภาพ
5.2.1 ความพึงพอใจต่อ นทพ. ดีมาก
6.ปัญหาข้อขัดข้อง. ไม่พบปัญหา