Warning: file_put_contents(/var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/modules.js): failed to open stream: Permission denied in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Page.php on line 18  พ.อ.อาจอง บัวชุม ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ. นำกำลังพลพร้อม รยบ.บรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน จำนวน 3 เที่ยว ปริมาณน้ำ 18,000 ลิตร
  • หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

  • ความสุขของประชาชน คือความสุขของเรา

  • เทิดทูนสถาบัน มุ่งมั่นพัฒนา ประชารัฐมั่นคง

  • Mobile Development Unit 21

  • http://mdu21.rtarf.mi.th

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 6 ธ.ค.62 เวลา 0900 บก.ทท. (นทพ.) โดย  พ.อ.อาจอง  บัวชุม ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ. นำกำลังพลพร้อม รยบ.บรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน จำนวน 3 เที่ยว ปริมาณน้ำ 18,000 ลิตร แจกจ่ายน้ำ อุปโภค-บริโภค ให้แก่ราษฎรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำในการใช้อุปโภค-บริโภค และเพื่อบรรเทาปัญหาในเบื้องต้น  ณ วัดป่าวิเวกธรรมบ้านป่าไร่ หมู่ที่ 5 ต.หนองนกเขียน อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี