Warning: file_put_contents(/var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/modules.js): failed to open stream: Permission denied in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Page.php on line 18  เมื่อวันที่ 11 ม.ค.63 เวลา 0800 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่อำเภอศรีธาตุ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
  • หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

  • ความสุขของประชาชน คือความสุขของเรา

  • เทิดทูนสถาบัน มุ่งมั่นพัฒนา ประชารัฐมั่นคง

  • Mobile Development Unit 21

  • http://mdu21.rtarf.mi.th

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 11 ม.ค.63 เวลา 0800 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่อำเภอศรีธาตุ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยสนับสนุนขนมพร้อมทั้งของรางวัลมอบให้แก่เด็กที่มาร่วมงาน เพื่อสร้างความสุขให้แก่เด็ก เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ ลานโอท็อป เทศบาลตำบลศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี