Warning: file_put_contents(/var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/modules.js): failed to open stream: Permission denied in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Page.php on line 18  เมื่อวันที่ 17 ม.ค.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.อาจอง บัวชุม ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ. นำกำลังพล ชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว พร้อมยุทธโธปกรณ์ ร่วมพิธีปล่อยขบวนเครื่องจักรกล
  • หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

  • ความสุขของประชาชน คือความสุขของเรา

  • เทิดทูนสถาบัน มุ่งมั่นพัฒนา ประชารัฐมั่นคง

  • Mobile Development Unit 21

  • http://mdu21.rtarf.mi.th

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 17 ม.ค.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.อาจอง บัวชุม ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ. นำกำลังพล ชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว พร้อมยุทธโธปกรณ์ ร่วมพิธีปล่อยขบวนเครื่องจักรกล และยานพาหนะช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้ง ประจำปี 2563 โดยมีการบูรณาการทำงานร่วมกับ อำเภอศรีธาตุ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น ในพื้นที่รับผิดชอบ  ซึ่งเป็นการขจัดปัญหาจากความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นตามนโยบายของทางรัฐบาล โดยกองบัญชาการกองทัพไทยมอบให้หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เร่งดำเนินการช่วยเหลือ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ดังเจตนารมย์ที่ว่า  “ นักรบสีน้ำเงิน ความสุขของประชาชน คือ ความสุขของเรา ” ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอศรีธาตุ จ.อุดรธานี  โดยมี นายนิวัฒน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธาน