Warning: file_put_contents(/var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/modules.js): failed to open stream: Permission denied in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Page.php on line 18  เมื่อวันที่ 18 ม.ค.63 เวลา 1730 บก.ทท.(นทพ.)ได้รับการประสานจาก อบต.นายูง อ.ศรีธาตุ ว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนราษฎรในพื้นที่
  • หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

  • ความสุขของประชาชน คือความสุขของเรา

  • เทิดทูนสถาบัน มุ่งมั่นพัฒนา ประชารัฐมั่นคง

  • Mobile Development Unit 21

  • http://mdu21.rtarf.mi.th

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 18 ม.ค.63 เวลา 1730 บก.ทท.(นทพ.)ได้รับการประสานจาก อบต.นายูง อ.ศรีธาตุ ว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนราษฎรในพื้นที่ บ.โคกหนองแวง ม.9 ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี ซึ่งอยู่ในพื้นที่ใกล้บริเวณที่ตั้งหน่วยฯ โดย พ.อ.อาจอง บัวชุม ผบ.นพค.21ฯ ได้สั่งการให้ชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วพร้อม รยบ.บรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร เข้าให้การช่วยเหลือ พร้อมทั้งได้อำนวยการดับเพลิงร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จนเพลิงสงบ และประสานการให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัยในเบื้องต้น ตลอดจนการให้การสนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์เข้าให้การฟื้นฟูเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตเข้าสู่สภาวะปกติต่อไป