Warning: file_put_contents(/var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/modules.js): failed to open stream: Permission denied in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Page.php on line 18  ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ. นำกำลังชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว พร้อมยุทโธปกรณ์ ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี และส่วนราชการในพื้นที่ อ.ศรีธาตุ ให้การช่วยเหลือรื้อถอน บ้าน นางแหลม ศิริธน
  • หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

  • ความสุขของประชาชน คือความสุขของเรา

  • เทิดทูนสถาบัน มุ่งมั่นพัฒนา ประชารัฐมั่นคง

  • Mobile Development Unit 21

  • http://mdu21.rtarf.mi.th

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 21 ม.ค.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.อาจอง บัวชุม  ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ. นำกำลังชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว พร้อมยุทโธปกรณ์ ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี และส่วนราชการในพื้นที่ อ.ศรีธาตุ ให้การช่วยเหลือรื้อถอน บ้าน นางแหลม ศิริธน 94 ม.9 บ้านโคกหนองแวง ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี จากการประสพภัยอัคคีภัยเมื่อ 18 ม.ค.63 จำนวน 1 หลังคาเรือน  โดยหน่วยได้ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มสะอาด เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในครัวเรือน พร้อมจัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ ในการรื้อถอนซากบ้านในส่วนที่ชำรุดเสียหาย และสอบถามความต้องการที่จะให้หน่วยฯ เข้าช่วยเหลือในขั้นตอนต่อไป  โดยมี นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี  เป็นประธาน  ณ บ้านเลขที่ 94 ม.9 บ้านโคกหนองแวง ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี