Warning: file_put_contents(/var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/modules.js): failed to open stream: Permission denied in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Page.php on line 18  นพค.21 สนภ.2 นทพ.จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กห. ประจำปี 2563 ครบรอบ 133 ปี
  • หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

  • ความสุขของประชาชน คือความสุขของเรา

  • เทิดทูนสถาบัน มุ่งมั่นพัฒนา ประชารัฐมั่นคง

  • Mobile Development Unit 21

  • http://mdu21.rtarf.mi.th

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 4 มี.ค.63 เวลา 0900 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ.จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กห. ประจำปี 2563 ครบรอบ 133 ปี โดยจัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วจำนวน 13 นาย พร้อม รยบ.สัมภาระ จำนวน 1 คัน พร้อมพลขับ ร่วมกับส่วนราชการอำเภอศรีธาตุ และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่  ดำเนิีนการช่วยรื้อถอนบ้านเรือนราษฎรที่ได้รับความเสียหายจากอัคคีภัย เมื่อวันที่ 29 ก.พ.63 จำนวน 2 หลังได้แก่ บ้านนางคำสี วงศ์กันยา เลขที่  43 และ นางหนม แสงเดช เลขที่ 12 ม.14 บ.คำเมย ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี พร้อมทั้งมอบน้ำดื่มจำนวน 100 ขวด เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ตามนโยบายของรัฐบาล และ ผบ.ทสส. รวมถึงนโยบาย ผบ.นทพ. "นักรบสีน้ำเงิน ความสุขของประขาชน คือความสุขของเรา"