Warning: file_put_contents(/var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/modules.js): failed to open stream: Permission denied in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Page.php on line 18  ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ. เยี่ยมบ้านกำลังพลหน่วย ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนพัดถล่มเมื่อวันที่ 3 มี.ค.63
  • หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

  • ความสุขของประชาชน คือความสุขของเรา

  • เทิดทูนสถาบัน มุ่งมั่นพัฒนา ประชารัฐมั่นคง

  • Mobile Development Unit 21

  • http://mdu21.rtarf.mi.th

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 5 มี.ค.63 เวลา 1000 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.อาจอง บัวชุม ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ. เยี่ยมบ้านกำลังพลหน่วย ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนพัดถล่มเมื่อวันที่ 3 มี.ค.63 ทำให้บ้านเรือนได้รับความเสียหาย และได้ให้ความช่วยเหลือโดยการ จัดชุดปฏิบัติงานช่างเข้าซ่อมแซม และมอบข้าวสารอาหารแห้ง น้ำดื่ม เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ณ บ้านเลขที่ 4 หมู่ 3 ต.พังงู อ.หนองหาน จ.อุดรธานี