Warning: file_put_contents(/var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/modules.js): failed to open stream: Permission denied in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Page.php on line 18  นพค.21 สนภ.2 นทพ.จัดผู้แทน ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ โคก หนอง นาโมเดล
  • หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

  • ความสุขของประชาชน คือความสุขของเรา

  • เทิดทูนสถาบัน มุ่งมั่นพัฒนา ประชารัฐมั่นคง

  • Mobile Development Unit 21

  • http://mdu21.rtarf.mi.th

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 1 พ.ค.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ.จัดผู้แทน
ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ โคก หนอง นาโมเดล ในโครงการฟาร์มตัวอย่าง ตามแนวทางพระราชดำริฯ ต้านภัยโควิด-19 ในพื้นที่ จ.บึงกาฬ เพื่อหารือและแบ่งมอบหน้าที่การปฏิบัติในโครงการ โดยมี นายนฤชา โฆษาศิวิไล รอง ผวจ.บึงกาฬ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมโครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริบ้านห้วยหินลาด ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ