Warning: file_put_contents(/var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/modules.js): failed to open stream: Permission denied in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Page.php on line 18  พ.อ.อาจอง บัวชุม ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ. ได้กระทำพิธีประดับเครื่องหมายยศ แก่ข้าราชการของหน่วย ฯ ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น
  • หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

  • ความสุขของประชาชน คือความสุขของเรา

  • เทิดทูนสถาบัน มุ่งมั่นพัฒนา ประชารัฐมั่นคง

  • Mobile Development Unit 21

  • http://mdu21.rtarf.mi.th

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

 เมื่อวันที่ 14 พ.ค.63 เวลา 0930 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.อาจอง บัวชุม ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ. ได้กระทำพิธีประดับเครื่องหมายยศ แก่ข้าราชการของหน่วย ฯ ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น  จำนวน 1 นาย  และให้โอวาทเพื่อเป็นแนวทาง ในการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ เพื่อเป็นเกียรติ ขวัญ และกำลังใจ ในการรับราชการต่อไป ณ บก.นพค.21 สนภ.2 นทพ. บ.โคกหนองแวง  ต.นายูง  อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี