Warning: file_put_contents(/var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/modules.js): failed to open stream: Permission denied in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Page.php on line 18  พ.อ.อาจอง บัวชุม ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ. ให้การต้อนรับ พ.อ.ลัญจกร นิยมเสน หน.สปข.ศบท. และคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยมการดำเนินงานปฏิบัติการรณรงค์สร้างการรับรู้
  • หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

  • ความสุขของประชาชน คือความสุขของเรา

  • เทิดทูนสถาบัน มุ่งมั่นพัฒนา ประชารัฐมั่นคง

  • Mobile Development Unit 21

  • http://mdu21.rtarf.mi.th

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 15 ก.ค.63 เวลา 1200 บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.อาจอง บัวชุม ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ. ให้การต้อนรับ พ.อ.ลัญจกร นิยมเสน หน.สปข.ศบท. และคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยมการดำเนินงานปฏิบัติการรณรงค์สร้างการรับรู้ โดยรับฟังการบรรยายสรุป พร้อมรับทราบปัญหาข้อขัดข้องการปฏิบัติของชุดตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลาย (ศปม.นพค.21 สนภ.2 นทพ.) และลงพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ฯ ของหน่วย เพื่อตรวจเยี่ยมโครงการผลิตอาหารสู้ภัยโรคระบาดเชื้อโควิด-19 ณ นพค.21 สนภ.2 นทพ. บ้านโคกหนองแวง ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี