Warning: file_put_contents(/var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/modules.js): failed to open stream: Permission denied in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Page.php on line 18  พล.อ.พีรพงษ์ เมืองบุญชู ผบ.นทพ. และคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วย
  • หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

  • ความสุขของประชาชน คือความสุขของเรา

  • เทิดทูนสถาบัน มุ่งมั่นพัฒนา ประชารัฐมั่นคง

  • Mobile Development Unit 21

  • http://mdu21.rtarf.mi.th

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 19 ก.ย.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.อาจอง บัวชุม ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ. พร้อมด้วยกำลังพลหน่วย ให้การต้อนรับ พล.อ.พีรพงษ์ เมืองบุญชู ผบ.นทพ. และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วย และเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารไทรงาม และในโอกาสนี้ได้เข้าสักการะสิ่งศักสิทธิ์ประจำหน่วย , รับฟังการบรรยายสรุป, เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง พร้อมมอบพันธุ์ไก่ไข่ พันธุ์ปลา เมล็ดพันธุ์พืชหลากหลายชนิด ตามโครงการกองทัพไทย ผลิตแหล่งอาหารสู้ภัยโรคระบาดโควิด-19 ให้กับราษฎรในพื้นที่ ณ นพค.21 สนภ.2 นทพ. บ้านโคกหนองแวง หมู่ 1 ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี