• หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

  • เทิดทูนสถาบัน

  • มุ่งมั่นพัฒนา

  • ประชารัฐมั่นคง

  • โทรศัพท์ ๐๔๒๑๔ ๐๐๑๔

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 20 ก.พ.61 เวลา 1835 บก.ทท.(นทพ) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. ได้เกิดเหตุเพลิงลุกไหม้บริเวณด้านหน้าวัดป่าโพนพระเจ้าและบริเวณชุมชนรอบหน่วย นพค.21 ฯ (ทิศใต้) สาเหตุเกิดจากชาวบ้านเผาป่า และต่อมาเมื่อเวลา 1900 เกิดกระแสลมพัดแรงทำให้เพลิงลุกไหม้ ยากต่อการควบคุมเพลิง นพค.21ฯ จึงได้จัดกำลังพลพร้อมรถน้ำเข้าทำการควบคุมเพลิง จนเพลิงได้อยู่ในการควบคุมและดับลงเมื่อเวลา 1938