Warning: file_put_contents(/var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/modules.js): failed to open stream: Permission denied in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Page.php on line 18  นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดรถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน สนับสนุนการเติมน้ำอุปโภคให้กับถังส่งน้ำสูงภายในวัดป่าโพนพระเจ้า
  • หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

  • ความสุขของประชาชน คือความสุขของเรา

  • เทิดทูนสถาบัน มุ่งมั่นพัฒนา ประชารัฐมั่นคง

  • Mobile Development Unit 21

  • http://mdu21.rtarf.mi.th

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 11 ก.พ.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดรถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน  สนับสนุนการเติมน้ำอุปโภคให้กับถังส่งน้ำสูงภายในวัดป่าโพนพระเจ้าฯ เพื่อแจกจ่ายใช้ภายในงานประจำปีของวัด จำนวน 10 เที่ยว รวม 60,000 ลิตร ณ วัดป่าโพนพระเจ้า บ้านโคกหนองแวง ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี   เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้ง ซึ่งเป็นไปตามนโยบายรัฐบาล , นโยบาย ผบ.ทสส. และนโยบาย ผบ.นทพ. “นักรบสีน้ำเงิน ความสุขของประชาชน คือ ความสุขของเรา"