Warning: file_put_contents(/var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/modules.js): failed to open stream: Permission denied in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Page.php on line 18  นพค.21 สนภ.2 สนับสนุนเครื่องจักรกลรถขุดตักจำนวน 1 คัน พร้อมพลขับ ดำเนินการขุดลอกแหล่งน้ำชั่วคราว ขนาด 10 ×10×4 เมตร
  • หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

  • ความสุขของประชาชน คือความสุขของเรา

  • เทิดทูนสถาบัน มุ่งมั่นพัฒนา ประชารัฐมั่นคง

  • Mobile Development Unit 21

  • http://mdu21.rtarf.mi.th

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 20 มี.ค.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 สนับสนุนเครื่องจักรกลรถขุดตักจำนวน 1 คัน พร้อมพลขับ ดำเนินการขุดลอกแหล่งน้ำชั่วคราว ขนาด 10 ×10×4 เมตร จากสระน้ำสาธารณะที่เป็นแหล่งผลิตน้ำประปาของหมู่บ้าน เนื่องจากเกิดการตื้นเขิน ให้มีน้ำซับไหลเข้าท่อสูบน้ำดิบในการทำน้ำประปาของชุมชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎรในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งให้มีน้ำอุปโภคที่เพียงพอ ณ  บ้านคำปลากั้ง หมู่ 3 ต.ตาดทอง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี