Warning: file_put_contents(/var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/modules.js): failed to open stream: Permission denied in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Page.php on line 18  นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดกำลังพล 3 นาย พร้อมรถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน เข้าดำเนินการแจกจ่ายน้ำอุปโภค - บริโภค ให้กับพี่น้องประชาชน ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง
  • หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

  • ความสุขของประชาชน คือความสุขของเรา

  • เทิดทูนสถาบัน มุ่งมั่นพัฒนา ประชารัฐมั่นคง

  • Mobile Development Unit 21

  • http://mdu21.rtarf.mi.th

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 24 เม.ย.63 เวลา 0900 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดกำลังพล 3 นาย พร้อมรถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน เข้าดำเนินการแจกจ่ายน้ำอุปโภค - บริโภค ให้กับพี่น้องประชาชน ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง จำนวน 1 เที่ยว ปริมาณน้ำที่แจกจ่าย 6,000 ลิตร  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้ง ซึ่งเป็นไปตามนโยบายรัฐบาล , นโยบาย ผบ.ทสส. และนโยบาย ผบ.นทพ. “นักรบสีน้ำเงิน ความสุขของประชาชน คือ ความสุขของเรา” ณ  บ้านหนองนกเขียน ต.หนองนกเขียน อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี