Warning: file_put_contents(/var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/modules.js): failed to open stream: Permission denied in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Page.php on line 18  ศบภ.นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว จำนวน 5 นาย พร้อม รยบ.สัมภาระเครน เข้าให้การช่วยเหลือ ในการเคลื่อนย้าย รถขนย้ายพืชผลทางการเกษตร
  • หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

  • ความสุขของประชาชน คือความสุขของเรา

  • เทิดทูนสถาบัน มุ่งมั่นพัฒนา ประชารัฐมั่นคง

  • Mobile Development Unit 21

  • http://mdu21.rtarf.mi.th

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 3 ก.ค.63 เวลา 1130 บก.ทท.(นทพ.) โดย ศบภ.นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว จำนวน 5 นาย พร้อม รยบ.สัมภาระเครน เข้าให้การช่วยเหลือ ในการเคลื่อนย้าย รถขนย้ายพืชผลทางการเกษตรของราษฎรในพื้นที่พลิกคว่ำ ณ บ้านโคกหนองแวง ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี