Warning: file_put_contents(/var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/modules.js): failed to open stream: Permission denied in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Page.php on line 18  นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดเจ้าหน้าที่ชุดผสมเทียมออกให้บริการแก่เกษตรกร รวมทั้งปฏิบัติการด้านการปศุสัตว์ในพื้นที่ จ.หนองคาย และ จ.อุดรธานี
  • หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

  • ความสุขของประชาชน คือความสุขของเรา

  • เทิดทูนสถาบัน มุ่งมั่นพัฒนา ประชารัฐมั่นคง

  • Mobile Development Unit 21

  • http://mdu21.rtarf.mi.th

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 13 ส.ค.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดเจ้าหน้าที่ชุดผสมเทียมออกให้บริการแก่เกษตรกร รวมทั้งปฏิบัติการด้านการปศุสัตว์ในพื้นที่ จ.หนองคาย และ จ.อุดรธานี ดังนี้
1. ผสมเทียมโคพันธุ์บราห์มันแดง ของนายบุญมี ยงยืน 177 ม.5 บ้านคำอินแปลง ต.บ้านผือ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
2. ผสมเทียมโคพันธุ์บราห์มันแดง ของนางประมูล ผาตนนท์ 15 ม.7 บ้านนาไม้เฮียว ต.กุดบง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
3. ผสมเทียมโคพันธุ์ชาโรเล่ส์ ของนายนเรศ ทองคำ บ้านหนองหญ้าลังกา ต.พังงู อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
4. ผสมเทียมโคพันธุ์ซาฮิวา ของนายสมพงษ์ วันณี 5 ม.9 บ้านโนนสมบูรณ์ ต.เวียงคำ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี