Warning: file_put_contents(/var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/modules.js): failed to open stream: Permission denied in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Page.php on line 18  นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดเจ้าหน้าที่ชุดผสมเทียมออกให้บริการแก่เกษตรกร รวมทั้งปฏิบัติการด้านการปศุสัตว์ในพื้นที่ จ.หนองคาย และ จ.อุดรธานี
  • หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

  • ความสุขของประชาชน คือความสุขของเรา

  • เทิดทูนสถาบัน มุ่งมั่นพัฒนา ประชารัฐมั่นคง

  • Mobile Development Unit 21

  • http://mdu21.rtarf.mi.th

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 19 ส.ค.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดเจ้าหน้าที่ชุดผสมเทียมออกให้บริการแก่เกษตรกร รวมทั้งปฏิบัติการด้านการปศุสัตว์ในพื้นที่ จ.หนองคาย และ จ.อุดรธานี ดังนี้
1. ผสมเทียม​โคพันธุ์​ชา​โร​เลส์​ ของ​ กลุ่มที่.1​ ( งบ.60​) ​หมายเลขหูแม่​พันธุ์​ 5825 บ้านนาชุม​ช้าง​ ต.รัตนวาปี​ อ.รัตนวาปี​ จ.หนองคาย​ ​
2. ผสมเทียมโคพันธุ์ซาฮิวาล ของ นายคำผง นาราษฐร์ 297 ม.15 บ้านคอนสาย ต.คอนสาย อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี
3. ผสมเทียมโคของ นายอำนาจ เครือเนตร 87 ม.3 บ้านเมืองพรึก ต.แชแล อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี