Warning: file_put_contents(/var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/modules.js): failed to open stream: Permission denied in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Page.php on line 18  นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดกำลังพล 2นายพร้อม รยบ.บรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 1คัน จำนวน 1เที่ยว ปริมาณน้ำ 6,000 ลิตร แจกจ่ายน้ำ อุปโภค-บริโภค ให้แก่ราษฎรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง
  • หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

  • ความสุขของประชาชน คือความสุขของเรา

  • เทิดทูนสถาบัน มุ่งมั่นพัฒนา ประชารัฐมั่นคง

  • Mobile Development Unit 21

  • http://mdu21.rtarf.mi.th

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 9 พ.ค.61 เวลา 09.00 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดกำลังพล 2นายพร้อม รยบ.บรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 1คัน  จำนวน 1เที่ยว ปริมาณน้ำ 6,000 ลิตร แจกจ่ายน้ำ อุปโภค-บริโภค ให้แก่ราษฎรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำในการใช้อุปโภค-บริโภค และเพื่อบรรเทาปัญหาในเบื้องต้น ณ วัดป่าภูวังทอง บ.พรหมลิขิต ม.14 ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี