• หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

  • Mobile Development Unit 21

  • เทิดทูนสถาบัน มุ่งมั่นพัฒนา ประชารัฐมั่นคง

  • http://mdu21.rtarf.mi.th

  • โทรศัพท์ ๐๔๒๑๔ ๐๐๑๔

จิตอาสา

เมื่อวันที่ 28 ก.ค 62 เวลา 0830 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.จตุรภัทร วงศ์ศรีเผือก ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ.นำกำ...

Read more

เมื่อวันที่  24 ก.ค.62 เวลา 1330 บก.ทท. (นทพ.)โดย พ.อ.จตุรภัทร  วงศ์ศรีเผือก ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ. นำ...

Read more

เมื่อวันที่ 9 ก.ค.62 เวลา 1030 บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ.  นำกำลังพลของหน่วยฯ ร่วมกับ ส่...

Read more

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เมื่อวันที่ 24 พ.ค.62 เวลา 0730 บก.ทท. (...

Read more

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 วันที่ 10 พ.ค.62 เวลา 0730 บก.ทท. (นทพ.)...

Read more

เมื่อวันที่ 8 มี.ค.62 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. กระทำพิธีปิดพร้อมมอบประกาศนียบัตรสำหรับผู้...

Read more

เมื่อวันที่ 6 มี.ค.62 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. กระทำพิธีเปิดการฝึกอบรมตามโครงการ "เยาวชนอา...

Read more

เมื่อวันที่ 28 ก.พ.62 เวลา 0800 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดกำลังพลร่วมกับส่วนราชการและประ...

Read more

เมื่อวันที่ 28 ม.ค.62 เวลา 0800 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดกำลังพลร่วมกับส่วนราชการและประ...

Read more

เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ.เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมตามโครงการ ...

Read more

เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.61 เวลา 0930 บก.ทท. (นทพ.) เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมิ...

Read more

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2561แล...

Read more

เมื่อวันที่ 13 ต.ค.61 เวลา 0930 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บร...

Read more

เมื่อวันที่ 30 ส.ค.61 เวลา 0800 บก.ทท.(นทพ) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดผู้แทนฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเป...

Read more

เมื่อวันที่ 26 ก.ค.61 เวลา 0700 บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ. นำกำลังพลของหน่วย ทำบุญตักบาต...

Read more

เมื่อวันที่ 25 ก.ค.61 เวลา 0900 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดกำลังพลร่วมกับส่วนราชการและประ...

Read more

เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.61 บก.ทท.(นทพ.)โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับส่วนราช...

Read more

เมื่อ 26 มี.ค.61 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. ร่วมกับจิตอาสาทุกภาคส่วนใน จังหวัดอุดรธานี ดำเน...

Read more
Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 9 ส.ค.62 เวลา 0800 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ.ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่น ร่วมงานเนื่องในวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งตรงกับวันที่ 10 สิงหาคม ของทุกปี  เพื่อเป็นเกียรติ ขวัญและกำลังใจแก่กำนันผู้ใหญ่บ้าน ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่มาอย่างยาวนาน ณ ห้องประชุมอำเภอศรีธาตุ จ.อุดรธานี โดยมีนายทินกร ดอนธงขวา ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอศรีธาตุ เป็นประธาน

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 8 ส.ค.62  เวลา 0700 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ.จัดกำลังพล ร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ประชาชนในพื้นที่ อ.ศรีธาตุ ประกอบพิธีเปิดโครงการ “อนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562" ภายในกิจกรรมประกอบด้วยการวิ่งมินิมาราธอน กิจกรรมปล่อยปลาและการปลูกต้นไม้บนไหล่ทางรอบบึงคำศรี  ในการนี้ นพค.21 สนภ.2. นทพ. ได้ให้การสนับสนุนรถผลิตน้ำดื่ม ผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดขนาด 350cc.จำนวน 600 ขวด โดยมีนายทินกร ดอนธงขวา ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอศรีธาตุ เป็นประธานในพิธี ณ สวนสาธารณะบึงคำศรี ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 28 ก.ค.62 เวลา 0700 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.จตุรภัทร วงศ์ศรีเผือก ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ. นำกำลังพลร่วมกับส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่อำเภอศรีธาตุ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 68 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า  ณ หอประชุมอำเภอศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี โดยมี นายทินกร ดอนธงขวา ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอศรีธาตุ เป็นประธานในพิธี

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 28 ก.ค.62  เวลา 1030 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562   บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.จตุรภัทร วงศ์ศรีเผือก ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ. นำกำลังพลร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ กล่าวถวายราชสดุดีและลงนามถวายพระพรชัยมงคล  ณ ห้องประชุม บก.นพค.21 สนภ.2 นทพ. บ้านโคกหนองแวง ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี

 

 

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 25 ก.ค.62 เวลา 1400 พล.ท.นภนนท์ แก้วกำพล รองผู้อำนวยการ สำนักการข่าว กอ.รมน. เดินทางมาเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ พันเอก(พิเศษ) สมัคร เอ็นดู
บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.จตุรภัทร วงศ์ศรีเผือก ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ. นำกำลังพลจำนวน 60 นาย ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ พันเอก(พิเศษ) สมัคร เอ็นดู ณ ฌาปนสถานวัดกลาง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น