• หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

  • เทิดทูนสถาบัน

  • มุ่งมั่นพัฒนา

  • ประชารัฐมั่นคง

  • โทรศัพท์ ๐๔๒๑๔ ๐๐๑๔

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 9 ก.ค.62 เวลา 1030 บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ.  นำกำลังพลของหน่วยฯ ร่วมกับ ส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. "ปลูกต้นกล้าแห่งความดี เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ด้วยการพัฒนาและทำความสะอาดบริเวณวัด ให้มีความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย โดยมีนายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธาน ณ วัดบัพพโตศิลาอาสน์ บ้านพรหมลิขิต หมู่ที่ 14 ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

 เมื่อวันที่ 9 ก.ค.62 เวลา 0900 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ. ร่วมพิธีมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับส่วนราชการและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี  ให้การช่วยเหลือนายสมหมาย คำฤาชัย ผู้ประสบอัคคีภัย  โดยหน่วยฯ สนับสนุนน้ำดื่มจำนวน 100 ขวด  โดยมี นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธาน  ณ บ้านเลขที่ 46 หมู่ที่ 14 ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 2 ก.ค.62 เวลา 0900 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ.เข้าร่วมประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการอำเภอศรีธาตุ /คณะกรรมการบริหารงานอำเภอศรีธาตุ ครั้งที่ 6/2562 โดยมีนายทินกร ดอนธงขวา ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอศรีธาตุ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 9 ก.ค.62 เวลา 0800 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ.จัดกำลังพลร่วมกับส่วนราชการ ประชาชนในพื้นที่ ร่วมบริจาคโลหิต โดยมีสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับโรงพยาบาลอุดรธานี ออกรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอศรีธาตุ จ.อุดรธานี

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.62 เวลา 0730 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ.ร่วมพิธีบวงสรวงและถวายภัตตาหารพระสงฆ์ เนื่องในวันสถาปนาอำเภอศรีธาตุ ปีที่ 46 ณ หน้าที่ว่าการอำเภอศรีธาตุ ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี  โดยมี นายปิยะพงษ์ บุญส่ง นายอำเภอศรีธาตุ เป็นประธาน