Warning: file_put_contents(/var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/modules.js): failed to open stream: Permission denied in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Page.php on line 18  กิจกรรมผู้บังคับบัญชา
  • หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

  • ความสุขของประชาชน คือความสุขของเรา

  • เทิดทูนสถาบัน มุ่งมั่นพัฒนา ประชารัฐมั่นคง

  • Mobile Development Unit 21

  • http://mdu21.rtarf.mi.th

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 12 ส.ค.62  เวลา 1000 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562   บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.จตุรภัทร วงศ์ศรีเผือก ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ. นำกำลังพลร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ กล่าวถวายราชสดุดีและลงนามถวายพระพรชัยมงคล  ณ ห้องประชุม บก.นพค.21 สนภ.2 นทพ. บ้านโคกหนองแวง ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 12 ส.ค.62 เวลา 0700 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. นำกำลังพลร่วมกับส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่อำเภอศรีธาตุ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 88 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า  ณ หอประชุมอำเภอศรีธาตุ จ.อุดรธานี โดยมี นายทินกร ดอนธงขวา ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอศรีธาตุ เป็นประธานในพิธี

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 8 ส.ค.62  เวลา 0700 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ.จัดกำลังพล ร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ประชาชนในพื้นที่ อ.ศรีธาตุ ประกอบพิธีเปิดโครงการ “อนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562" ภายในกิจกรรมประกอบด้วยการวิ่งมินิมาราธอน กิจกรรมปล่อยปลาและการปลูกต้นไม้บนไหล่ทางรอบบึงคำศรี  ในการนี้ นพค.21 สนภ.2. นทพ. ได้ให้การสนับสนุนรถผลิตน้ำดื่ม ผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดขนาด 350cc.จำนวน 600 ขวด โดยมีนายทินกร ดอนธงขวา ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอศรีธาตุ เป็นประธานในพิธี ณ สวนสาธารณะบึงคำศรี ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 9 ส.ค.62 เวลา 0800 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ.ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่น ร่วมงานเนื่องในวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งตรงกับวันที่ 10 สิงหาคม ของทุกปี  เพื่อเป็นเกียรติ ขวัญและกำลังใจแก่กำนันผู้ใหญ่บ้าน ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่มาอย่างยาวนาน ณ ห้องประชุมอำเภอศรีธาตุ จ.อุดรธานี โดยมีนายทินกร ดอนธงขวา ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอศรีธาตุ เป็นประธาน

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 28 ก.ค.62  เวลา 1030 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562   บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.จตุรภัทร วงศ์ศรีเผือก ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ. นำกำลังพลร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ กล่าวถวายราชสดุดีและลงนามถวายพระพรชัยมงคล  ณ ห้องประชุม บก.นพค.21 สนภ.2 นทพ. บ้านโคกหนองแวง ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี