Warning: file_put_contents(/var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/modules.js): failed to open stream: Permission denied in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Page.php on line 18  กิจกรรมผู้บังคับบัญชา
  • หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

  • ความสุขของประชาชน คือความสุขของเรา

  • เทิดทูนสถาบัน มุ่งมั่นพัฒนา ประชารัฐมั่นคง

  • Mobile Development Unit 21

  • http://mdu21.rtarf.mi.th

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 28 ก.ค.62 เวลา 0700 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.จตุรภัทร วงศ์ศรีเผือก ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ. นำกำลังพลร่วมกับส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่อำเภอศรีธาตุ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 68 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า  ณ หอประชุมอำเภอศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี โดยมี นายทินกร ดอนธงขวา ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอศรีธาตุ เป็นประธานในพิธี

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 25 ก.ค.62 เวลา 1400 พล.ท.นภนนท์ แก้วกำพล รองผู้อำนวยการ สำนักการข่าว กอ.รมน. เดินทางมาเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ พันเอก(พิเศษ) สมัคร เอ็นดู
บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.จตุรภัทร วงศ์ศรีเผือก ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ. นำกำลังพลจำนวน 60 นาย ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ พันเอก(พิเศษ) สมัคร เอ็นดู ณ ฌาปนสถานวัดกลาง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 22 ก.ค.62 เวลา 0930 บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ. เป็นประธานในพิธีตรวจความพร้อมให้การช่วยเหลือภัยแล้ง โดยปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำจำนวน 6 คัน , รถผลิตน้ำประปาสนามเคลื่อนที่จำนวน 1 คัน โดยบูรณาการร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง , เทศบาลตำบลศรีธาตุ  เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง ในพื้นที่รับผิดชอบ  ณ บก.นพค.21 สนภ.2 นทพ. และเข้าดำเนินการแจกจ่ายน้ำเพื่ออุปโภคจำนวน 12,000 ลิตร และน้ำเพื่อบริโภคจากรถประปาสนามเคลื่อนที่จำนวน 4,000 ลิตร ให้กับราษฎรในพื้นที่ หมู่ที่ 5 ,9 บ้านโคกหนองแวง ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 23 ก.ค 62 เวลา 1900 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ พันเอก(พิเศษ) สมัคร เอ็นดู และ ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ. ได้นำกำลังพลของหน่วย ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ พร้อมได้มอบเงินสวัสดิการของหน่วยเพื่อช่วยเหลือให้แก่ครอบครัว ณ ศาลาวัดกลาง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562
วันที่ 20 ก.ค.62 เวลา 0800 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. นำกำลังพลพร้อมอุปกรณ์ในการพัฒนา ร่วมกับส่วนราชการและจิตอาสาในพื้นที่อำเภอสร้างคอม ร่วมกิจกรรม " จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง " ด้วยการกำจัดวัชพืชและจอกหูหนูยักษ เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ณ อ่างน้ำพาน บริเวณท่าแพบ้านแมด ต.เชียงดา อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธาน