• หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

  • เทิดทูนสถาบัน

  • มุ่งมั่นพัฒนา

  • ประชารัฐมั่นคง

  • โทรศัพท์ ๐๔๒๑๔ ๐๐๑๔

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่  24 ม.ค 2562 บก.ทท.(นทพ.)โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ.ให้การต้อนรับ น.อ.หญิง รันทม เรืองราย รอง ผอ.กคล.สสน.นทพ.หน.ชุดตรวจฯ และคณะ ในโอกาสเดินทางเข้าตรวจและประเมินผลด้านการส่งกำลังบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ณ ห้องประชุม บก.นพค.21 สนภ.2 นทพ.

 

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

วันที่ 22 ม.ค.62 เวลา 0900 บก.ทท.(นทพ.) โดย รอง ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ. เป็นประธานกระทำพิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิสงเคราะห์เด็กและเยาวชนในท้องที่กันดารในพระบรมราชูปถัมภ์ (มสยช.) ประจำปี 2561 จำนวน 20 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,000 บาท ให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี และมีความประพฤติดี ณ นพค.21 สนภ.2 นทพ. บ้านโคกหนองแวง ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 22 ม.ค.62 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. ให้การต้อนรับ พ.อ.อาจอง บัวชุม ผอ.กขว.นทพ.และคณะ ในโอกาสเดินทางเข้าตรวจติดตามการปฏิบัติงานด้านการข่าวและการต่อต้านข่าวกรองในพื้นที่ปฏิบัติงาน นพค.21 สนภ.2 นทพ.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในการนี้ได้พบปะกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อ นทพ. ซึ่งเป็นเครือข่ายนักพัฒนาของหน่วยเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ณ บ้านหนองลาด ต.บ้านต้อน อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที 21-22 ม.ค.62 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.21.สนภ.2 นทพ.ให้การต้อนรับ พ.อ.ทศพร มาสมบูรณ์ผช.ผอ.กตป.สปช.ทหาร หน.ชุดตรวจฯ พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าดำเนินการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจ ราษฎรในพื้นที่เกิดความเชื่อมั่น และศรัทธา ในระดับดีมาก ต่อการทำงานของกองบัญชาการกองทัพไทย

 

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 16 ม.ค.62 เวลา 1300 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ.จัดผู้แทนฯ เข้าร่วมโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิต่ร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน ทั้งนี้ หน่วยฯได้สนับสนุนน้ำดื่มจำนวน 100 ขวด เพื่อให้บริการแก่ผู้มาร่วมงาน จัดเจ้าหน้าที่พัฒนาคุณภาพชีวิตให้บริการตัดผม สาธิตการผลิตปุ๋ยชีวภาพ และการผลิตสารไล่แมลง ณ บ้านพรนิมิตร หมู่ที่ 13 ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี