• หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

  • เทิดทูนสถาบัน

  • มุ่งมั่นพัฒนา

  • ประชารัฐมั่นคง

  • โทรศัพท์ ๐๔๒๑๔ ๐๐๑๔

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 11 ม.ค.62 เวลา 1000 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. ดำเนินการจัดกิจกรรมมอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 แก่บุตร-ธิดา ข้าราชการและพนักงานราชการหน่วยฯ ที่มีอายุไม่เกิน 13 ปี จำนวน 76 คน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ให้กับบุตร-ธิดา ของกำลังพลหน่วยฯ ณ บก.นพค.21 สนภ.2 นทพ. บ้านโคกหนองแวง  ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 8 ม.ค.62 เวลา 1300 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดผู้แทนฯ ร่วมเป็นเกียรติในการมอบผ้าห่มจำนวน 1,000 ผืน ให้แก่ประชาชนผู้ที่ยากจน ด้อยโอกาส เด็ก คนชราและผู้พิการ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ประชาชนอำเภอศรีธาตุ ณ ห้องประชุมอำเภอศรีธาตุ จ.อุดรธานี โดยมีพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผอ.สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานฯ

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 4 ม.ค.62 เวลา 1000 บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ. นำกำลังพลหน่วยเดินทางเข้าพบ พล.ต.ชาญชัย เอมอ่อน ผบ.มทบ.24 จ.อุดรธานี เพื่ออวยพรและขอรับพรปีใหม่ พ.ศ.2562 เป็นการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างส่วนราชการ ณ บก.มทบ.24 อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 4 ม.ค.62 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดชุดปฏิบัติงานช่างเข้าดำเนินการก่อสร้างบ้านพักอาศัยให้แก่ เด็กหญิงฐิตาภรณ์ เทียมภัก ที่ได้รับความเสียหายจากอัคคีภัย เมื่อวันที่ 9 พ.ย.61 โดยหน่วยได้ดำเนินการถึงขั้นตอนการติดตั้งหิ้งพระ - กลอนประตู และทาสีประตูบ้าน โดยคิดเป็นร้อยละ 100 ณ บ้านเลขที่ 3 หมู่ที่ 6 ต.โคกสะอาด อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 4 ม.ค.62 เวลา 0930 บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ. นำกำลังพลหน่วยเดินทางเข้าพบ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เพื่ออวยพรและขอรับพรปีใหม่ พ.ศ.2562 เป็นการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างส่วนราชการ ณ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี